limited-sirket-kurulusu

Ülkemizde gerek vergisel alanlarda ve gerekse çalışma mevzuatında şirketlerin ve kurumların iş gücü ve mali yüklerini azaltacak tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin başında devlet tarafından sağlanan geçici veya sürekli teşvik destekleri yer almaktadır.

Özellikle gücü alanındaki mali yükün azaltılması için 2008 yılından beri devletimiz çeşitli alanlarda teşvik uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar; sigorta primi işveren paylarında indirim ve şartları oluştuğu takdirde çalışanın maaş ve sigorta giderlerinin hazine tarafından karşılanmasıdır.

Şirket ve kurumların çok ince detaylar içeren teşviklerden faydalanabilmeleri için mali müşavir meslek mensupları ile çözüm ortaklığı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Özellikle şirket kurmak alanında vergisel teşviklerin uygulanması konusunda mali müşavirlerin mesleki bilgisi işverenler için ciddi bir tasarruf aracı haline gelmektedir.

Örneğin limited şirket kuruluşu işlemlerinde şirketin kurulduğu yatırım bölgesine özel vergi indirimleri sağlanabilmektedir. Smmm Sedat Aslan; teşvik ve diğer devlet destekleri konusunda profesyonel hizmet sunan bir meslek mensubudur. www.smmmsedataslan.com.tr adresli internet sitesinde devlet tarafından sağlanan destek ve teşviklere ilişkin detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır.